Úvod » Pro studenty » Závěrečné práce

Závěrečné práce

 

Témata

Oficiálně vypsaná témata naleznete na portálu STAG po přihlášení v sekci Moje studium - Témata VŠKP pod katedrou KEZ nebo pod jmény jednotlivých vyučujících.

Pokud se Vám nezobrazí žádné vypsané práce pro aktuální akademický rok, kontaktujte paní Vestfálovou.

 

Orientační seznam plánovaných závěrečných prací pro příslušný akademický rok naleznete v následující sekci "Výběr témat závěrečných prací". Tento seznam je pouze ilustrativní a nezávazný, jeho smyslem je umožnit studentům seznámit se s okruhy témat řešenými na naší katedře v předstihu před jejich oficiálním zveřejněním ve STAGu. Pro aktuální informace kontaktujte přímo v něm uvedené vedoucí Vámi vybrané práce. 

 

Obecně platí, že zadání každé práce lze před jejím zapsáním po dohodě se školitelem upravit tak, aby bylo co nejpřínosnější pro Vaše další profesní směřování. Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu nebo požadavek na úpravu, kontaktujte příslušného vedoucího práce.

 

Pokud nenajdete téma, které by odpovídalo Vašim profesním zájmům nebo máte vlastní námět na závěrečnou práci, spojte se s příslušným vyučujícím nebo opět s paní Vestfálovou, kteří s Vámi rádi proberou případné možnosti.


 

 

Podklady pro zpracování závěrečných prací:

 

  • Šablona pro vytvoření BP (Word)
  • Jednotná úprava práce
  • Metodika citování
 

- vše k dispozici na stránkách FS TUL