Úvod » Katedra

Katedra

Obsah v jednotlivých sekcích:

  • Novinky - informace o aktuálním dění na KEZ
  • Lidé - seznam členů KEZ, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla kanceláří
  • Laboratoře  - přehled laboratoří KEZ, jejich vybavení, odborné zaměření a hlavní aktivity
  • Historie - vývoj oboru; historie vzniku katedry; lidé, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj výuky a výzkumu v oblasti energetických zařízení
  • Vědecké zaměření - vědecká činnost katedry, přehled projektů řešených na katedře
  • Pedagogická činnost - vědní obory vyučované na KEZ; přehled studijních programů, na kterých se KEZ podílí
  • Kontakt - adresa, poloha, kontakt na vedoucí a na asistentku KEZ, mapa s umístěním prostor katedry