Úvod » Katedra » Laboratoře » Laboratoř kavitace

Laboratoř kavitace

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

  • Experimentální výzkum kavitace v proudící tekutině.
  • Výzkum kavitačních bublin.
  • Výzkum kavitace v hydraulických tlumičích a v oblasti biomedicínských aplikací.

 

Specifická zařízení a výstupy

  • Ultrazvukový generátor kavitace – zkoumání kavitační odolnosti materiálů.
  • Akustický bublinkový spektrometr.

 

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř kavitace je zaměřena jednak na výzkum chování samostatných kavitačních bublin, tak i výzkum kavitační odolnosti různých typů materiálů. K výzkumu kavitační eroze je využíván ultrazvukový generátor, který urychluje reálné zkoušky kavitační odolnosti realizované na kavitačním tunelu. Ke kavitační erozi dochází nejprve ke zpevňování povrchu a následně až ke kavitačním opotřebení. Kavitace je fyzikálním jevem, který souvisí se vznikem, zánikem a aktivitami makroskopických dutin v kapalině, které nazýváme kavitačními bublinkami. Kavitace je známa především díky kavitační erozi, které způsobuje poškození turbín, čerpadel i dalších hydrodynamických strojů. Při kolapsu kavitačních bublin vznikají vysoké tlaky a teploty, které mohou vést k produkci plazmy.