Úvod » Katedra » Pedagogická činnost » Bakalářský studijní program

Obory vyučované katedrou

1. B2301 (pouze na dostudování) Strojní inženýrství 

 

2. B0715A270008 Strojírenství

  • Standardní doba studia: 3 roky
  • Typ studia: bakalářské
  • Forma studia: prezenční / kombinované
  • Zakončení: bakalářská práce, státní zkouška
  • Získaný titul: bakalář (Bc.)

Cílem studia je vzdělávání absolventů studijního programu v souladu s moderními vzdělávacími a průmyslovými trendy v oblasti strojírenství pro různá odvětví průmyslu pro budoucí výkon zaměstnání. Bakalářský studijní program klade důraz na nejen tradiční oblasti strojírenství, ale také na nové poznatky a aktuální trendy při vytváření konkurenceschopného strojního průmyslu.

Studenti a absolventi získají znalosti a vědomosti z aktuálního stavu a vývoje v daném oboru, což jim umožní zvýšit jejich dosavadní schopnosti a dovednosti, a tedy jejich bezproblémové uplatnění na trhu práce resp. pokračování v navazujících studijních programech.

Absolvent bakalářského studijního programu získá teoretický a také praktický základ z přírodních a technických věd ve formě ucelených a vzájemně provázaných vědomosti v široké oblasti technického vzdělávání pro oblast strojírenství. Absolvent bakalářského studijního programu získá potřebné teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce, případně pro pokračování v navazujících magisterských studijních programech.

Charakter studia povede k přípravě a výchově absolventů, kteří mají odpovídající teoretické znalosti a dovednosti a kteří jsou schopni řešit problémy průmyslové praxe.

Absolventi jsou bakaláři, kteří jsou svým vzděláním předurčeni pro uplatnění na trhu práce nejenom v technických pozicích, ale i dalších pozicích pro oblast strojírenství, případně pro navazující magisterské studijní programy.

 

Na katedře je možné v tomto studijním programu absolvovat Bakalářskou práci I. II. III.

Absolvent se uplatní jako technický pracovník menšího podniku, pracovník teplárny, elektrárny, jako energetik ve státní správě a pod. Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu  Konstrukce strojů a zařízení – obor Energetická zařízení  nebo Aplikovaná mechanika  –  obor Mechanika tekutin