TA ČR

nejvýznamnější projekty Technologické agentury ČR  (TA ČR), na kterých se podíleli a podílejí členové KEZ:

  • projekt TA ČR číslo FW02020070: Ultrazvukové metody určování průtoků a rychlostních polí; program TREND; (2020-2023)

  • projekt TA ČR číslo FW02020048: Vývoj kompaktního ultrazvukového plynoměru s nulovými rovnými úseky potrubí před/za plynoměrem; program TREND; (2020-2022)

  • projekt TA ČR číslo TH03010378: Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémních podmínek; program EPSILON; (2018-30.9.2019)

  • projekt TA ČR číslo TA04021338: Vývoj CFD kódu pro návrh odsiřovacích zařízení; program ALFA;  (2014-2017)

  • projekt TA ČR číslo TA03030978: Výzkum a vývoj bezprodlevového hydraulického tlumiče; příjemce: BRANO a.s.; (2013-2016)

  • projekt TA ČR číslo TA03010852: Vývoj progresivního systému chlazení forem sklářského tvarovacího stroje; příjemce: Sklostroj Turnov CZ, s.r.o.; (2013-2015)

  • projekt TA ČR číslo TA02020716: Výzkum technologie ORC s nízkoobjemovým pístovým parním motorem pro malé a odpadní zdroje tepla; příjemce: PolyComp, a.s.; (2012-2015)

  • projekt TA ČR číslo TA01020231: Aplikovaný výzkum zaměřený na zvýšení tepelné účinnosti výměníků tepla a provozní ověření v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie; program ALFA; (2011-2014)

  • projekt TA ČR číslo TA01020313: Vývoj entalpického výměníku tepla vzduch-vzduch; příjemce: 2VV s.r.o.; (2011-2014)