SGS

nejvýznamnější projekty Studentské grantové soutěže TUL (SGS), na kterých se podíleli a podílejí členové KEZ:

  • projekt SGS číslo 21397 (SGS-2020-65028): Studium kavitačního kolapsu pomocí PVDF senzorů; (2020-2021)
  • projekt SGS číslo 21291 (SGS-2019-5703): Experimentální, numerický a teoretický výzkum v mechanice tekutin a termomechanice; (2019-2021)
  • projekt SGS číslo 21277: Experimentální a numerický výzkum v proudových strojích; (2019)
  • projekt SGS číslo 21126: Experimentální, numerický a teoretický výzkum v aplikaci ejektorového chlazení; (2018-2019)
  • projekt SGS číslo 21227: Interakce tekutiny s pevnou strukturou; (2018-2019)
  • projekt SGS číslo 21182: Kavitace a její erozní potenciál; (2017)
  • projekt SGS číslo 21124: Experimentální a numerický výzkum v aplikované mechanice tekutin a energetických zařízeních; (2016-2018)
  • projekt SGS číslo 21135: Experimentální a numerický výzkum proudění reálných tekutin; (2016-2018)
  • projekt SGS: Experimentální a numerický výzkum v mechanice tekutin, termodynamice a sdílení tepla; (2013-2015)
  • projekt SGS: Numerický a experimentální výzkum v energeticko-technologických procesech; (2010-2012)