GA ČR

nejvýznamnější projekty Grantové agentury ČR  (GA ČR), na kterých se podíleli a podílejí členové KEZ:

  • projekt GA ČR číslo 16-16596S: Optimalizace generování pulzujících proudů v mechanice tekutin; program: GA - Standardní grantový projekt; (2016-2020)
  • projekt GA0 číslo GA14-08888S: Řízení proudových polí pomocí oscilací tekutiny; (2014-2016)
  • projekt GA0 číslo GCP101/11/J019: Termoakustický motor; (2011-2013)
  • projekt GA0 číslo GAP101/10/1428: Mechanizmy kolapsu a štěpení ultrazvukem buzených kavitačních bublin v blízkosti pevné stěny v Newtonské kapalině; (2010-2014)
  • projekt GA0 číslo GAP101/10/1709: Trysky a difuzory pro ejektory; ( 2010-2013)
  • projekt AV ČR číslo IAA200760801: Pulzující proudy pro řízení proudových polí; (2008-2012)
  • projekt AV ČR číslo IAA200760504: Teplotní řízení úplavu za špatně obtékaným tělesem; (2005-2009)
  • projekt GA0 číslo GA101/05/2681: Přenos tepla a hmoty z impaktních pulzujících proudů, které jsou řízeny pomocí velkých koherentních struktur; (2005-2007)
  • projekt GA0 číslo GP101/05/P298: Optimalizace a řízení směšovacích procesů; (2005-2007)
  • projekt GA ČRčíslo GA101/00/D009: Numerická simulace proudění ve 2D a 3D kanálech; (2000-2003)