Úvod » Katedra » Vědecké zaměření

Vědecké zaměření

 

Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

V rámci svého zaměření se členové katedry podílí na řešení mnoha projektů vyhlašovaných například Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR, Ministerstvem školství ČR, Technickou univerzitou v Liberci či přímo průmyslovými podniky.