Úvod

Představení katedry

Předmětem našeho zájmu jsou především technologická zařízení a procesy, v nichž dochází k energetickým přeměnám a s tím související teoretické disciplíny - mechanika tekutin, termodynamika a přenosové jevy, včetně problematiky ochrany životního prostředí v podobě alternativních zdrojů energie a odstraňování znečišťujících látek.

Absolventům katedry energetických zařízení se díky tomu otevírají široké možnosti uplatnění jak v praxi (např. technická zařízení budov a energetika) tak ve vědě a výzkumu (např. modelování proudění a přenosových jevů).

 

Snímek2
Snímek3
Snímek4
Snímek5
Snímek6
Snímek7
Snímek8
Snímek9
Snímek10
Snímek11
Snímek12