Úvod » Katedra » Laboratoře » Laboratoř optických a vizualizačních metod

Laboratoř optických a vizualizačních metod

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • vývoj a aplikace laserových měřicích metod;
 • měření a vizualizace proudění (vícefázových) tekutin;
 • 3D měření rozložení hustot, teplot, rychlostí a koncentrací v tekutinách;
 • výzkum nestacionárních turbulentních procesů;
 • výzkum v oblasti intenzifikace přenosu tepla a hmoty;
 • výzkum vnější a vnitřní aerodynamiky těles;
 • výzkum v oblasti ne-newtonovských kapalin a nanokapalin.

Specifická zařízení a výstupy

 • profesionální laboratorní vybavení pro měření pro měření objemového a hmotnostního toku kapalin a plynů;
 • optické stoly s prvky pro tlumení vibrací;
 • nadzvukový aerodynamický tunel;
 • systém LaVision TOMO-PIV umožňující plnohodnotné měření rychlostí proudění tekutin jak v rovině (2D), stereo PIV, tak v objemu (3D)
 • systém LaVision LIF umožňující měření teplotních profilů v proudící kapalině;
 • systém LaVision pro měření koncentračních polí v tekutinách;
 • kamery s CCD či CMOS senzory, fotodiody;
 • termoanemometr DANTEC pro současné měření tří složek rychlosti (CTA) a teploty (CCA), včetně jejich fluktuací;
 • IR kamera Jenoptik (VarioCAM, HiRes 640) s možností záznamu rychlých změn teploty;
 • šlírovací zařízení ZEISS.

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř je zaměřená na výuku, vývoj a aplikaci moderních experimentálních metod pro identifikaci nestacionárních rychlostních (PIV, 3D PIV, CTA), teplotních (LIF, DHI, IR Termografie, CCA), koncentračních a tlakových polí (interferometrie, šlírová metoda) v proudících kapalinách a plynech.

Laboratoř se rovněž podílí na vývoji algoritmů pro vyhodnocení experimentů a vizualizaci dat.

Nabízené technologie a expertní činnost

 • bezkontaktní a kontaktní měření rychlostních, teplotních a koncentračních polí v proudících tekutinách;
 • návrh unikátních experimentů, jejich realizace, zpracování a analýza výsledků;
 • měření v provozních podmínkách (možnost měření je omezena fyzikálními požadavky experimentálních metod);
 • měření parametrů vícefázového proudění;
 • měření přestupu tepla;
 • vývoj experimentálních metod a aplikací pro vyhodnocení výsledků.