Úvod » Pro studenty

Pro studenty

Obsah jednotlivých sekcí:

  • Podklady ke studiu - informace jednotlivých vyučujících KEZ pro studenty jejich předmětů
  • Studijní obory a předměty - aktuální studijní programy, obory a zaměření, na kterých se KEZ podílí; seznam předmětů vyučovaných KEZ v jednotlivých oborech a jejich stručný obsah
  • Odborné praxe  - informace a požadavky k absolvování předmětu Odborná praxe
  • Závěrečné práce - podklady ke zpracování bakalářských a diplomových prací
  • Státní závěrečné zkoušky - požadavky ke státním závěrečným zkouškám v bakalářském a navazujícím studijním programu