Úvod » Katedra » Laboratoře » Laboratoř numerických metod v mechanice tekutin

Laboratoř numerických metod v mechanice tekutin

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • matematické modelování a numerická simulace proudění stlačitelných a nestlačitelných tekutin, modelování proudění ne-newtonovských tekutin;
 • matematické modelování a numerická simulace teplotních polí a termomechanického namáhání;
 • modelování fázových přechodů, volné hladiny, modelování sedimentace částic;
 • vývoj numerických modelů pro výzkum kavitace;
 • analytická podpora experimentálního výzkumu;
 • vývoj numerických modelů materiálů (pevné látky, kapaliny).

Specifická zařízení 

 • softwarový balíček Ansys Fluent, CFX, softwarový balíček OpenFOAM;
 • softwarový balíček Ansys Mechanical, PowerArtist, RedHawk, Maxwell, HFSS, Simplorer, Designer;
 • prostředí MATLAB pro vývoj specializovaných aplikací, prostředí LabVIEW pro řízení experimentů a simulaci procesů;
 • specializované softwary (DeltaEC, ESATAN-TMS);
 • 8 výkonných pracovních stanic, vícejádrový server.

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř numerických metod v mechanice tekutin (CFD) je zaměřena na matematické modelování a numerickou simulaci turbulentních procesů v přenosu tepla a hybnosti. V počítačové laboratoři se, vedle výzkumných prací, řeší také aplikované výzkumně vývojové práce pro automobilový průmysl, sklářské a textilní obory, plastikářský průmysl, vzduchotechnická zařízení, klimatizační i aerační problémy, tepelně energetické problémy, ekologie spalovacích procesů, chlazení energetických strojů, kavitační procesy, ekologické zátěže v atmosféře aj.

Nabízené technologie a expertní činnost

 • numerické simulace v oblasti mechaniky tekutin (stlačitelné a nestlačitelné proudění, laminární a turbulentní proudění, nevazké, newtonovské a ne-newtonovské tekutiny …);
 • numerické simulace v oblasti mechaniky pevných těles a přenosu tepla;
 • numerické simulace multidisciplinárních problémů;
 • numerické simulace přechodových dějů v mechanice tekutin a mechanice pevných těles;
 • numerické simulace vícefázového proudění, transportu částic a fázových změn;
 • numerické simulace teplotních polí, simulace přenosu energie zářením;
 • vývoj specializovaných aplikací.