Úvod » Katedra » Laboratoře » Laboratoř energetických zařízení

Laboratoř energetických zařízení

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

Hlavním cílem laboratoře je především výzkum přestupu tepla a hmoty v tepelných výměnících, optimalizace přenosových jevů, výzkum přenosu a akumulace energie. Mezi další aktivity patří výzkum zvýšení výzkum efektivnosti přenosu tepla, uchovávání tepla v tepelných zásobnících a problematika stratifi kace v teplých akumulátorech. Dále je v laboratoři prováděno měření charakteristik ventilátorů, dmychadel a kompresorů, měření toků tepla a hmoty, výzkum šíření znečišťujících látek ve vnitřním prostředí.

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř se orientuje na výzkum a vývoj tepelných výměníků a optimalizaci procesu přenosu tepla a hmoty. Dále na výzkum přenosu a uchovávání teplené energie v akumulačních zásobnících.

Specifická zařízení a výstupy

  • Ejektorová aerodynamická trať.
  • Ventilátorová trať.
  • Zařízení pro měření rychlých změn tlaků (až 16 kanálů po 10 kHz), přesné měření nízkých tlaků, přesné kalibrování tlakových čidel.
  • Kompresory, tlakové nádoby a rozvody tlakového vzduchu.