Úvod » Katedra » Laboratoře » Laboratoř numerické analýzy a technických výpočtů

Laboratoř numerické analýzy a technických výpočtů

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Výuka a školení v oblasti simulace proudění, teplotních polí, deformace a napjatosti v systémech.
 • Řešení úloh základního výzkumu.
 • Řešení úloh aplikovaného a smluvního výzkumu.
 • Technologická podpora výzkumných a vývojových aktivit v partnerských firmách.
 • Analýzy a posudky pro soukromé společnosti a státní orgány.

Specifická zařízení

Software

 • Ansys (Ansys, Fluent, CFX, Polyfl ow)
 • Altair ( HyperMesh, HyperMath, OptiStruct, RADIOSS, HyperForm
 • OpenFOAM
 • SolidWorks, aj.

Hardware

 • DELL PowerEdge M1000e (56 jader, 176 GB RAM)
 • Výkonné pracovní stanice (9x)

Odborné zaměření laboratoře

Numerická simulace proudění

 • Vnitřní i vnější aerodynamika
 • Stacionární i nestacionární výpočty
 • Proměnné parametry proudících médií v závislosti na teplotě, tlaku, koncentraci aj.
 • Neizotermní výpočty, simulace sdílení tepla, simulace přenosu tepla zářením
 • Laminární i turbulentní proudění
 • Newtonské i nenewtonské kapaliny
 • Vícefázové proudění a kavitace
 • Simulace chemických reakcí, hoření, míchání
 • Simulace transportu částic
 • Návrh opatření a optimalizace
 • Problematika přenosu vlhkosti, kondenzace, vypařování, sušení

Numerické simulace a analýzy teplotních polí

 • Simulace teplotního pole v konstrukcích
 • Analýzy tepelných ztrát (zisků)
 • Analýzy ohřevu a chlazení v technologiích, návrh technologií pro ohřev a chlazení
 • Simulace a analýza teplotních deformací a teplotního namáhání konstrukcí

Návrh nových, popřípadě optimalizace stávajících zařízení Návrh nebo optimalizace technologických procesů Analýza závad a poruch