Úvod » Akce » Archiv » Státní závěrečné zkoušky a obhajoba bakalářských prací

Státní závěrečné zkoušky a obhajoba bakalářských prací

Datum: 06. 09. 2021

Dne 6.9..2021 se na KEZ uskuteční státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací studentů naší katedry; harmonogram:

  9:10     Zdeněk Vébr       Ověření správnosti měření součinitele přestupu tepla

  9:55     Pavel Mony         Experimentální výzkum teplotních polí metodou pLIF

10:40     Luboš Rampas    Benchmarking PIV systému

11:25     Matěj Růžička     Návrh systému ohřevu pro lisovací zařízení na přesnou optiku

12:10     Martin Dudl        Kalibrace fotolitograficky vyrobeného PVDF senzoru

13:30     Vojtěch Liška      Analýza rychlostních polí v plynoměru metodou PIV

14:15     Jana Kellerová    Kriteriální rovnice pro volnou a nucenou konvekci beze změny skupenství

15:00     Václav Pokorný  Návrh a optimalizace tepelného oběhu systému pro akumulaci energie

15:45     Vojtěch Kracík    Metody a zařízení na zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice

Zpět na stránku akcí