Úvod » Katedra » Novinky » Opatření rektora Technické univerzity v Liberci

Opatření rektora Technické univerzity v Liberci

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 10.3.2020 od 18.00 hod. do odvolání RUŠÍ veškerá přímá (kontaktní výuka) v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku. Pedagogové přímou (kontaktní výuku) v maximální možné míře nahradí distanční formou.

Zpět na stránku aktualit


Přidáno: 11. 03. 2020 16:41
Lukáš STANISLAV