Úvod » Katedra » Novinky » Příkaz rektora TUL č. 5/2020

Příkaz rektora TUL č. 5/2020

... (3) Studenti jsou povinni číst a odpovídat na e-maily zaslané na jejich univerzitní e-mailové adresy (jmeno.prijmeni@tul.cz), řídit se pokyny vyučujících a respektovat zvolené prostředky dálkové komunikace. V případě, že komunikace s vyučujícím nebude funkční, nebo v případě, že student neobdrží pokyny od svého vyučujícího, musí bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím e-mailu vedoucího příslušného pracoviště a proděkana pro pedagogickou činnost příslušné fakulty. V krajním případě se může student obrátit na prorektora pro vzdělávání a vnitřní legislativu prostřednictvím e-mailu studium@tul.cz. (4) Výuka v jednotlivých předmětech probíháv časovém rozmezí stanoveném harmonogramem akademického roku 2019/2020. O případných revizích tohoto harmonogramu budou všichni studenti informováni s dostatečným předstihem.

Zpět na stránku aktualit


Přidáno: 02. 04. 2020 16:40
Lukáš STANISLAV