Úvod » Katedra » Laboratoře » Laboratoř technických měření a termofyzikálních vlastností látek

Laboratoř technických měření a termofyzikálních vlastností látek

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • dotykové a bezdotykové měření stavových veličin (např. tlaku, tlakové diference, teploty, fluktuace teploty);
 • měření relativní vlhkosti a rosného bodu;
 • měření rychlosti a průtočného množství;
 • měření výhřevnosti plynných, kapalných a tuhých paliv, tepelné vodivosti, teplotní difuzivity;
 • měření viskozity a hustoty kapalin;
 • kalibrace tlakových a teplotních čidel.

Specifická zařízení a výstupy

 • profesionálně vybavená laboratoř pro měření a přípravu vzorků;
 • měřicí ústředna Dewetron pro současné měření a záznam desítek termodynamických veličin;
 • termostaty a klimakomory pro zajištění konstantní kvality prostředí v širokém rozsahu teplot;
 • hustoměr Densito 30P;
 • vibrační viskozimetr Sine-wave Vibro Viscometer SV-10;
 • analyzátor tepelné vodivosti C-Therm TCi;
 • přístroj na měření součinitele tepelné vodivosti Lambda HFM 436/1E;
 • kalorimetr IKA C 6000;
 • termokamery pro záznam rychlých změn teploty;
 • termopile pro měření konvektivního a radiačního tepelného toku;
 • zařízení pro kalibraci tlakových a teplotních senzorů.

Odborné zaměření laboratoře

Laboratoř termofyzikálních vlastností látek je moderní, na světové úrovni vybavené pracoviště, které zajišťuje experimentální práci českých i zahraničních studentů Technické univerzity v Liberci a výzkumnou a experimentální činnost pro potřeby průmyslu. Laboratorní vybavení pracoviště zahrnuje přístroje na měření viskozity a hustoty kapalin, součinitele tepelné vodivosti pevných, kapalných a sypkých látek, měrné tepelné kapacity a spalinového a reakčního tepla.

Součástí vybavení pracoviště je i softwarové prostředí LabVIEW, s jehož pomocí probíhá záznam a vyhodnocení dat experimentů.

Nabízené technologie a expertní činnost

 • měření termodynamických vlastností různých materiálů;
 • přesné měření tlaku a teploty (dotykové i bezdotykové);
 • konzultace postupu při měření teploty a tlaků, návrh unikátních měření a experimentů;
 • provozní měření stavových a materiálových veličin;
 • provozní měření tepelných toků (konvektivních i radiačních);
 • diagnostika tepelných ztrát.