Úvod » Přihlášení studenta

Přihlášení studenta

Informace vyučujících pro studenty jednotlivých rozvrhových akcí lze získat po přihlášení (heslo sdělí příslušný vyučující).

 

Po dobu nepřítomnosti (ze zdravotních důvodů) Ing. Petra Novotného, CSc. se ve studijních záležitostech týkajících se KEZ obracejte na tajemníka pro pedagogiku M. Vestfálovou (magda.vestfalova@tul.cz, linka 3658).

 

Heslo: